شیر خشک اسکیم Skim Milk Powder

توضیحات

شیر خشک اسکیم محصولی است که وقتی آب از شیر پاستوریزه بدون چربی خارج می شود تولید می شود. با محروم کردن میکروارگانیسم ها از آب که آنها نیاز به توسعه دارند، خشک کردن به پودر شیر خشک اجازه می دهد تا زمانی که به طور مناسب ذخیره می شود، عمر مفید آن تا 3 سال باشد. آن متشکل است از پروتئین حاوی لاکتوز، پروتئین شیر و مواد معدنی در نسبی مشابه شیر تازه است که از آن ساخته شده است. پودر شیر اسکیم، شایع ترین نوع پودر شیر موجود است.

پودر باید در شرایط سرد و خشک نگهداری شود و باید در هنگام ذخیره سازی از تماس با آب محافظت شود. با رطوبت کم آن، واکنش های شیمیایی در پودر شیر خشک که در دمای اتاق نگهداری می شود، به آرامی روی می دهد که ارزش تغذیه ای حتی بعد از سال ها ذخیره سازی نیز تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

شیر خشک اسکیم

شیر خشک با پروتئین ۳۲-۳۴% و بدون چربی در پاکت های ۲۵ کیلوئی موجود میباشد .

– شیر خشک بدون چربی با پروتئین ۱۸% و در پاکت های ۲۵کیلوئی موجود میباشد .

– شیر خشک بدون چربی با پروتئین ۱۲% و در پاکت های ۲۵ کیلوئی آماده تحویل میباشد .

– شیر خشک بدون چربی با پروتئین معادل ۵% آماده تحویل و در پاکت های ۲۵ کیلوئی میباشد

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید