مواد شیمیایی

مواد شیمیایی

  • سود پرک | کاستیک سودا | Caustic Soda Flakes

    هیدروکسید سدیم یا سود سوز آور نوعی ماده جامد سفید با فرمول شیمیایی NaOH است و از طریق فرآیند الکترولیز…

  • پلی آلومینیوم کلراید | PAC | پک صنعتی

    در عملیات منعقد سازی مصرف پک صنعتی در مقایسه با دیگر منعقدکننده مانند آلومینیوم سولفات حدود 30 تا 60 درصد…